DANISH BLUES CHALLENGE

Formål og retningslinjer

 • 1. Danish Blues Challenge
  BluesDanmark, herefter kaldet netværket, er ansvarlig for Danish Blues Challenge, herefter kaldet DBC.
  Formål og retningslinjer er nedskrevet og vedtaget af Jysk Blues Netværk første gang i april og maj 2013. Herefter kontinuerligt opdateret og præciseret. Senest i marts 2016.

 • 2. DBC formål
  At understøtte danske bluesartister og gøre dem kendte.
  Netværket skal vurdere, at de deltagende artister via deltagelsen kommer til at gøre sig gældende på bluesscenen.

 • 3. DBC datoer
  DBC afholdes hvert år inden deadline for meddelelse af deltager til European Blues Union: 31. oktober i året forud for begivenheden.

 • 4. Valg af deltagere i DBC
  Netværket udvælger 3-5 bluesartister (bands, solister etc.) blandt de modtagne ansøgere til DBC.
  Såfremt netværket vurderer, at der ikke er et tilstrækkeligt og kvalificeret udvalg blandt ansøgerne, kan netværket udvælge én repræsentant for Danmark til deltagelse i det kommende års European Blues Challenge.

 • 5. Ansøgning om deltagelse i DBC
  Foreningerne i netværket kan opfordre bands/solister til at ansøge om deltagelse i DBC.
  1. Deadline for ansøgning: 15. februar.
  2. Ansøgning skal ske pr. e-mail til danishblueschallenge@outlook.com
  3. Ansøgningen skal indeholde:
   1. Beskrivelse af ansøgeren inkl. antal musikere og motivation for ansøgningen.
   2. Henvisning eller link til ansøgers indspillet og/eller live musiknumre.
  4. Af ansøgerens musikere skal mindst 50% være danske statsborgere og have bopæl i Danmark.
  5. For at være berettiget til deltagelse i DBC, skal artisten spille blues.

 • 6. Gendeltagelse
  Tidligere vindere/repræsentanter kan ikke deltage i DBC igen.

 • 7. Afholdelse af DBC
  DBC afholdes én aften senest i måneden inden tilmelding til European Blues Challenge, jf. pkt. 3.
  Arrangør og ansvarlig er én af netværkets medlemsforeninger, herefter kaldet arrangør, i samarbejde med netværket.
  Arrangør udpeges af netværket.
  DBC 2019 afvikles med følgende forløb:
  15. februar 2019: Sidste frist for ansøgning
  1. marts 2019: BluesDanmark foretager udvælgelse blandt de ansøgende bands.
  15. juni 2019: Showcase hos Bluesnight Randers.
  1. august 2019: Artist returnerer underskrevet kontrakt til BluesDanmark – inkl. den påkrævede information jf. EBC-regler, §3, stk. 2.
17.-18. april 2020: European Blues Challenge afvikles i Zaandam, Holland.

 • 8. Jury
  1. Juryen skal bestå af:
   3 eller 5 personer, som
   1. har interesse for, indsigt i og viden om bluesmusik og/eller relevante kulturelle interesser
   2. er uvildige ift. de deltagende band og egne interesser
   3. forpligter sig til at overholde kriterierne for bedømmelse og votering.
  2. Arrangør er ansvarlig for dette.
  Punkt 8 bortfalder, hvis der jf. punkt 4 ikke er grundlag for afholdelse af DBC.

 • 9. Bedømmelseskriterier
  1. Blues originalitet
   Blues originalitet skal signalere:
   1. Det er den blå tone der er udgangspunktet og essensen i DBC
   2. Uanset om det er eget komponeret/selvskrevet materiale, cover af gamle klassikere, traditionals eller ”balle blues”, så skal artisten levere noget egenartet og med eget særpræg… med den blå tone som omdrejningspunkt.
   Kort beskrevet: Deltagerne skal levere egenartet blues med eget særpræg - for at vinde en blueschallenge skal man spille blues.
  2. Instrumental talent
   Der skal bedømmes på den enkelte musikers evner på sit instrument – både individuelt og sammenspillet mellem musikerne.
  3. Vokal talent
   Der skal bedømmes på sangerens vokale evner og samspil mellem musikerne.
  4. Sceneoptræden
   Der skal bedømmes på artistens overordnede samspil på scenen, samt musikernes evne til at komme ud over scenekanten og få fat i publikum.

 • 10. Præmiering
  Vinderen af DBC - subsidiært, repræsentanten til deltagelse i European Blues Challenge - modtager Møblomania Blues Award på DKK 5.000,- samt en kunstgenstand.
  Deltagende artister skal, i tilfælde af at de vinder, forpligte sig til, for egen regning, at deltage i det næstkommende European Blues Challenge. Hvis vinderen får forfald, kan netværket tilbyde en af de øvrige finaledeltagere, at blive indstillet til European Blues Challenge, ligeledes for egen regning.

 • 11. Økonomi
  Da der er tale om en ”challenge”, modtager deltagerne IKKE honorar.
  Arrangør kan vælge at udbetale kørselsgodtgørelse (op til DKK 1.500,- pr. artist).